In behandeling

Intake

In de intake staan uw klachten en problemen en uw hulpvraag centraal. Het doel is een helder beeld van uw klachten en/of de diagnose te krijgen. Vaak wordt al in het eerste gesprek een inschatting gemaakt en overlegt wat een geschikte benadering zou kunnen zijn. Maar soms zijn daarvoor gewoon wat meer gesprekken nodig. Ook komen administratieve zaken, regelgeving rondom behandeling en vergoeding/kosten aan de orde. Na de intake wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt.

Wanneer het bij uw hulpvraag past, is ook samenwerking met een andere deskundige mogelijk. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of haptonoom. Wanneer in de intake of gedurende de behandeling duidelijk wordt dat andere hulp toch geschikter voor u is dan kan in overleg met de huisarts besproken worden of bijv. medicatie of doorverwijzing naar de S-GGZ voor u een passender optie is. 

Behandeling

De gekozen behandeling zal verschillen, maar bijna alle behandelingen gaan uit van een actieve inzet van uzelf om bijv. oefeningen te doen buiten de therapiecontacten. Wanneer u dat wilt kan ook e-health als aanvulling op de behandeling gebruikt worden. Tussentijds evalueren we, mondeling en met een vragenlijst (ROM), zodat we de behandeling desgewenst op tijd kunnen bijstellen en deze goed blijft aansluiten bij uw hulpvraag. Aan het eind van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie en geëvalueerd wat u aan de behandeling heeft gehad.