In behandeling

Intake

In de intake staan uw klachten en problemen en uw hulpvraag centraal. Het doel is een helder beeld van uw klachten en/of de diagnose te krijgen. Vaak wordt al in het eerste gesprek een inschatting gemaakt en overlegt wat een geschikte benadering zou kunnen zijn. Maar soms zijn daarvoor gewoon wat meer gesprekken nodig. Ook komen in het eerste gesprek administratieve zaken, wet en regelgeving en vergoeding/kosten aan de orde. Dit is ook beschreven in de praktijkfolder over behandeling.

Na de intakegesprekken wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt. Wanneer in de intake of gedurende de behandeling duidelijk wordt dat andere hulp toch geschikter voor u is dan kan in overleg met de huisarts besproken worden of bijv. medicatie of doorverwijzing naar de S-GGZ voor u een passender optie is. 

Behandeling

De gekozen behandeling zal verschillen, maar bijna alle behandelingen gaan uit van een actieve inzet van uzelf om bijv. oefeningen te doen buiten de therapiecontacten. Ik werk zelf vooral met afspraken op de praktijk. Wanneer u dat wilt kan er ook internethulpverlening via Karify als aanvulling op de behandeling gebruikt worden. En (een deel van) de behandeling kan ook via digitale consulten (via beeldbellen in de zorg met WeSeedo) als u dat zou willen. EMDR behandelingen geef ik nooit online, daarvoor zijn afspraken op de praktijk nodig. 

Tussentijds evalueren we, mondeling en/of met een vragenlijst (ROM), zodat we de behandeling desgewenst op tijd kunnen bijstellen en deze goed blijft aansluiten bij uw hulpvraag. Aan het eind van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie en geëvalueerd wat u aan de behandeling heeft gehad.