Verzekerde GB-GGZ en onverzekerde zorg

Vergoeding GB-GGZ

Behandeling binnen de GB-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, VRZ, CZ-Ohra- DeltaLloyd, DSW en de Friesland contracten afgesloten. Alleen met Caresq (2021) is er geen contract. De behandeling wordt na afloop als één geheel, een zorgproduct, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. 

*Bij Caresq krijgt u de nota (100% van het geldende NZA tarief) zelf. U ontvangt van hun een gedeelte hiervan, een 'marktconforme vergoeding' voor hulp bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Meer informatie vind u op de website van de verzekeraar.

Nieuw zorgstelsel miv 1-1-2022: binnenkort volgt uitgebreidere informatie over het zorgstelsel per jan 2022. Wat nu al bekend is, is dat in het nieuwe stelsel een behandeling niet meer in zijn geheel als een zorgproduct achteraf gedeclareerd wordt, maar dat er per gesprek of per diagnostiek-eenheid gedeclareerd wordt. Behandelingen die al gestart zijn in 2021 worden (alleen) administratief afgesloten per 31-12-2021 en volgens het nieuwe stelsel voortgezet per 1-1-2022. Dit betekent dat dan ook (een gedeelte van) uw eigen risico van 2022 wordt aangesproken, dit is afhankelijk van hoeveel afspraken of diagnostiek-eenheden er in 2022 plaatsvinden. 

Zorgproducten

Er zijn vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat directe tijd (gesprekken met u, tel. consult, e-mailconsult/ehealth) en indirecte tijd (b.v. overleg met de huisarts, dossiervorming, testverwerking e.d.). Bij een langer durend zorgproduct hoort een hogere vergoeding. De NZA heeft maximum tarieven vastgesteld.

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde GBGGZ valt dan wordt de intaketijd als Onvolledig Behandeltraject (OB) bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit telt ook voor uw eigen risico. Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder OVP.

Onverzekerde zorg en Coaching

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP), zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er al sprake van een psychische stoornis is, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is €112,50 (gesprek van 45 min), maar een inkomensafhankelijk tarief is mogelijk. In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief is dan €136,12 (incl. 21% BTW).

Psychologenpraktijk Noordenveld hanteert betalingsvoorwaarden.

Aanvullende informatie

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/SVR) worden aangeleverd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Meer informatie vindt u op invoeringbasisggz en www.nza.nl.