Verzekerde GB-GGZ en onverzekerde zorg

Vergoeding vanuit het ZPM

Behandeling binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, CZ, ASR, DSW, ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid contracten afgesloten. Op de zorgwijzer vind u een overzicht van zorgverzekeraars en labels die eronder vallen. Alleen met Eucare (Aevitae)* (2022) is er geen contract. De behandeling worden per gesprek, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven.(link tarieven 2022 komt nog)  De NZA heeft maximum tarieven vastgesteld, de verzekeraars vergoeden daar contractueel vastgelegd een percentage van. Dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. 

*Bij Eucare (Aevitae, uzovi-code: 3360) betaalt u eerst zelf de nota (100% van het geldende NZA tarief). Wanneer u deze indient bij uw zorgverzekeraar ontvangt  u een gedeelte hiervan terug, een 'marktconforme vergoeding' voor hulp bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u exact vergoed krijgt. 

Tariefbeschrijving binnen het nieuwe ZPM

Gesprekken worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek of als behandeling in rekening gebracht. De eerste 2-4 gesprekken (intakefase) vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Daarnaast wordt onderscheid op basis van tijd gemaakt. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. De tarieven verschillen per setting waaruit de hulp aangeboden wordt: De tarieven die ik in rekening breng horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog BIG geregistreerd.

Standaard reserveer ik voor een (intake of behandel)afspraak 45 min. en voor een EMDR-behandelafspraak 60 min in de agenda. De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit wel in de agenda aangepast.  Het geldt voor alle ingeplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen en/of online chat. 

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de gehele behandeling is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.  Alleen voor reistijd bij huisbezoek en Overleg met een andere zorgverlener (en wat vooraf met u is besproken) is nog wel een eigen tarief.   

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt zoals ministerieel is vastgelegd dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit telt ook voor uw eigen risico. Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP, zie hieronder).

Onverzekerde zorg en Coaching

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP), zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er al sprake van een psychische stoornis is, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is €117.00 (gesprek van 45 min). In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief (2022) is dan €141,57 incl 21% BTW (€117 + €24,57).

Psychologenpraktijk Noordenveld hanteert betalingsvoorwaarden.

Aanvullende informatie

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/SVR) worden aangeleverd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Voor meer informatie: www.nza.nl.