Psychologische Hulp

Iedereen komt in zijn levensloop wel eens lastiger periodes tegen waarbij je psychische klachten ervaart. Vaak lukt het die zelf weer op te lossen, alleen of met familie en vrienden. Wanneer de klachten echter aanhouden of teveel invloed krijgen op uw functioneren, dan kan professionele hulp een goede keuze zijn. Maar ook wanneer u nog niet zo lang klachten heeft, maar er wel eens over wilt praten met een onafhankelijk iemand kunt u contact opnemen.

Voorbeelden van psychische klachten en problemen waarvoor mensen hulp zoeken zijn:

 • angsten zoals paniekstoornis, piekerstoornis, sociale fobie/faalangst (negatief zelfbeeld, subassertief zijn)
 • dwanggedachten en/of dwanghandelingen
 • depressie/ stemmingsstoornis, complexe rouw, wisselende stemmingen
 • angst voor het hebben van een ernstige aandoening
 • aanhoudende medisch onverklaarbare klachten zoals hoofd-, maag- en rugpijn en vermoeidheid, somatoforme stoornissen
 • moeite met boosheid en agressie en impulsbeheersing
 • traumaverwerking na een schokkende gebeurtenis of vanwege negatieve gebeurtenissen in het verleden
 • seksuele problemen
 • eetstoornissen
 • werkproblemen
 • aanpassingsstoornissen zoals bij verlies van baan, scheiding, omgaan met een ernstige ziekte
 • relatieproblemen
 • slaapproblemen
 • identiteits- en levensvragen en rolveranderingen, bijv. in de studententijd, ouderschap, de overgang, met ouder worden of met pensioen gaan

Mocht u voor andere klachten hulp willen zoeken, neemt u gerust contact op om te bespreken wat er binnen de praktijk mogelijk is. Daarnaast werk ik nauw samen met andere psychologen. Mocht behandeling binnen de praktijk om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan kan ik u wellicht adviseren over collega’s waar u met uw hulpvraag beter terecht kan.

Het GGZ-stelsel

In het GGZ stelsel is vastgesteld welke psychische stoornissen door uw zorgverzekering vergoed worden. 

Voor behandeling van stoornissen die onder de Verzekerde Zorg vallen (in bovenstaande voorbeeldlijst alle genoemde tot en met eetstoornissen) heeft u vooraf een gerichte schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig. Deze zorg wordt vergoed.

Werk-, relatie- en slaapproblemen zonder dat er sprake van een andere stoornis is, aanpassingsstoornis en enkelvoudige fobie (bv. spinnen) worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit wordt Onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Heeft u vanwege psychische klachten een hulpvraag zonder dat er (al) sprake is van een psychische stoornis, dan valt dit ook onder OVP. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt dan heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts. De kosten zijn dan voor uzelf of bijv. uw werkgever (tarieven). 

Twijfelt u waar uw probleem onder valt, neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op. Mocht ik de indruk hebben dat uw hulvraag binnen de GB-GGZ valt, dan verwijs ik u eerst naar uw huisarts. De huisarts is als poortwachter in de zorg de aangewezen persoon om te verwijzen naar een van de vormen van hulp zoals de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH-GGZ), de GZ-psycholoog in de BG-GGZ of de S-GGZ.

Voor meer informatie www.invoeringbasisggz.nl