Afspraak maken

 

Ik ben bereikbaar telefonisch en per mail. U kunt zich aanmelden door uw naam en telefoonnummer op de voicemail (06-51409366) in te spreken of het onderstaande aanmeldformulier in te vullen (graag met uw telefoonnummer). Ik bel u dan op werkdagen van maandag t.m. donderdag zo snel mogelijk terug. Wanneer ik in gesprek ben neem ik liever geen telefoon aan. Afspraken kunnen van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 15.30 uur worden gemaakt. Op maandag en dinsdag en op woensdag(ochtend) ben ik in Roden, op woensdagmiddag in Norg en op donderdag in Groningen.

Mocht de praktijk gesloten zijn vanwege vakantie, nascholing of ziekte dan is tijdens kantooruren een collega's bereikbaar van de vaste waarnemingsgroep met Psychologenpraktijk Assen e.o./ S Vermeulen-Glas en Psychologenpraktijk Borger-Odoorn/ A Egmond.  Op de homepage en hier staat in die situaties welke van de collega u dan kunt bellen.  

 

Bij spoed 

De praktijk biedt zorg vallend onder de GBGGZ en heeft geen crisesdienst. Neem bij spoedeisende zaken contact op met je eigen huisarts of buiten kantooruren (na 17.00 en in het weekend) met de huisartsenspoedpost (doktersdienst): 0900-9229. Alleen via een arts kun je verwezen worden naar spoedeisende GGZ hulp van een van de crisisdiensten in Groningen of Drenthe.

​​Ben je slachtoffer van een misdrijf dan kun je je ook wenden tot Slachtofferhulp via: https://www.slachtofferhulp.nl/ of bellen met 0900-0101

Denk je aan zelfmoord of ben je bang dat een bekende van je dat zal doen, dan kun je 24/7 bellen met 0900-0113 of chatten via 113 Zelfmoordpreventie  

Bij de eerste afspraak: 

Voor de administratie is het nodig dat je bij het eerste gesprek meeneemt: je zorgverzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID- bewijs, paspoort) en ook de verwijsbrief van de huisarts (wanneer de huisarts digitaal via zorgdomein verwezen heeft dan hoeft de verwijsbrief niet, in dat geval heb je daar zelf ook via de mail een bevestiging van gehad). 

Actuele wachttijd 

U kunt zich weer aanmelden. Er is weer enige ruimte op de wachtlijst (31-8-'21).

Intakes en behandelingsafspraken worden i.o. gewoon op de praktijk of via beveiligd beeldbellen gedaan. Wel worden op de praktijk, vanwege de corona-pandemie, de regels van het RIVM gevolgd  (zie ook de update 18 juni). De wachttijden voor een eerste gesprek (aanmeldingswachttijd) zijn op dit moment na verwijzing van uw huisarts ca 12-16 weken (bijgewerkt op 1-9-'21). Er is geen behandelingswachttijd, d.w.z. de behandeling start direct aansluitend op de intake, meestal 2 weken na het eerste gesprek. 

Mocht je een vrijgevestigde collega zoeken die mogelijk eerder plek heeft dan kun je bijvoorbeeld kijken op de site van de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC, www.gpcgroningen.nl)Je kunt ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling, je zorgverzekeraar kan je dan ondersteunen, zodat je ergens binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Bij langere wachttijden dan deze Treeknormen wordt het wachttijdenbeleid van de LVVP gevolgd.